För ökad inkludering och representation i svensk musikindustri